top of page
IMG_6284A.jpg

NEWS

FORTADIO IS GECERTIFICEERD

7-11-2017
YES, wij zijn trots! Fortadio is ISO 9001:2015 en VCA* 2008/5.1 door DNV·GL gecertificeerd. Met als scope ”Het adviseren, leveren en installeren van samengestelde renovatiepakketten voor liften. Alsmede de ontwikkeling van nieuwe duurzame technologieën"

FORTADIO IS CERTIFIED

7-11-2017
YES, we are proud! Fortadio is ISO 9001: 2015 and VCA * 2008 / 5.1 certified by DNV·GL. With scope "To advise, deliver and install composed renovation packages for elevators. And also the development of new sustainable technologies "

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT

Het is niet meer van deze tijd om zomaar de complete lift te vervangen. Denk aan de circulaire economie, en vervang alleen het noodzakelijke. Met oog voor goede kwaliteit.

Waarom de lift vervangen als een groot deel niet versleten is? Met name hydraulische liften worden veelal aan de kant geschoven als milieubelastend en niet meer van deze tijd. Met een paar eenvoudige aanpassingen is uw liftinstallatie echter weer als nieuw!
 
Plug-&-Play frequentie geregelde aandrijfpakketten voor elk type hydraulisch liftinstallatie leverbaar.

THERE ARE MORE POSSIBILITIES THEN YOU THINK

Replacing the complete elevator is outdated. Consider the circular economy and only replace the required. With an eye for good quality.

Why replace the total elevator while the major part isn’t worn out? Especially hydraulic elevators are usually discarded as environmentally harmful and not up-to-date. However, a few simple adaptations will make your elevator installation brand new!

Plug-and-play frequency drive packages available for every type of hydraulic elevator.

bottom of page